กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

ใบสมัครคัดเลือกการใช้พื้นที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งการนักศึกษา พ.ศ. 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2565 13:59:50     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 525

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด