กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้มีการจัดงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 2564” ในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  นั้น
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จึงเปิดให้บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


Click-->ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ "งานเกษตรแม่โจ้ 2564" ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูล : 30/11/2564 17:07:16     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 78

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด