กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

จัดการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมี

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1

อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

   

   

ปรับปรุงข้อมูล : 14/10/2564 11:04:16     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 437

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด