กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

จัดการประชุมร่วมกับ กับ บริษัททรู อินเทอร์เน็ต คอปอเรชั่น จำกัดโดยมี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ

Microsoft Teams

     

     

 

ปรับปรุงข้อมูล : 14/10/2564 10:52:26     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 485

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด