กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา14.00 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมหารือกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

      

        

ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2564 13:41:42     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 493

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด