กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุม
ออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
     
     

ปรับปรุงข้อมูล : 30/9/2564 16:57:23     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 270

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด