กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ครั้งที่ 7/2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล

ทองมา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

         

     

ปรับปรุงข้อมูล : 30/9/2564 16:46:13     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 254

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด