กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

     

           

ปรับปรุงข้อมูล : 28/9/2564 17:19:22     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 334

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด