กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ

การประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ต

แบบไร้สาย (Wi-Fi System)ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพวงแสด

(สนม.2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

  

  

ปรับปรุงข้อมูล : 23/9/2564 9:34:27     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 340

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด