กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุม

คณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธาน

การประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

     

    

    

ปรับปรุงข้อมูล : 17/9/2564 9:30:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 250

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด