กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

จัดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย เป็นประธาน

การประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ

Microsoft Teams

  

   

  

  

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2564 7:50:31     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 275

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด