กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จัดประชุมเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
     
     
ปรับปรุงข้อมูล : 15/9/2564 10:12:16     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 278

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด