กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ทีมนักวิจัย และทีมงานกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดเตรียมสถานที่งานพิธีปลูก

พืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ “โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

     

   

ปรับปรุงข้อมูล : 9/9/2564 9:39:30     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 357

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด