กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 10/2564 โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
สารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

     

  

  

ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2564 9:33:01     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 249

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด