กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดพิธีปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ
ในโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ประเทศไทยเริ่มมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2564 ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2564 18:52:52     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 295

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด