กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

จัดการประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย

รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     

  

ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2564 7:17:37     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 255

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด