กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

  

    

ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2564 23:05:57     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 212

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด