กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
จัดการประชุมปิดการตรวจสอบโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสารภี (ห้อง 80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

   

  

ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2564 23:03:24     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 318

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด