กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ครั้งที่ 6/2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams

    

  

ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2564 23:03:52     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 304

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด