กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย

จัดการประชุมหารือการใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคารของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

   

  

ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2564 23:14:25     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 270

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด