กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System) โดยมี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

             

ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2564 23:10:52     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 323

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด