กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอร่างประกาศการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ -->CLICK

ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2564 23:04:34     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 102

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด