ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

15 เมษายน 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 7 เครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ช่วยจัดหาให้ตามวัตถุประสงค์

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ธับบริจาคอุปกรณ์ รับบ รับบริจา กรณ์ ทุกหัวใจรวมใจเป็นพลัง ในความห่วงใยที่มอบให้กับ ..ขอบคุณจากใจ ทีมงานโรงพยาบาลสันทราย ขอบคุณค่ะ/ครับ"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปรับปรุงข้อมูล : 16/4/2564 21:13:04     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 50

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ดังนี้โรงอาหารเทิดกสิกรศูนย์อาหาร Green Canteenอาคารอำนวย  ยศสุขหอพักนักศึกษา โดยผู้ที่สนใจ สามารถขอรับเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 มิย. 64 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินฯประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICKประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
15 มิถุนายน 2564     |      77