ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาหาร รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาหาร-->CLICK

แบบใบสมัครเข้าคัดเลือกผู้อำนวยการ-->CLICK

แบบประวัติและวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารหน่วยงาน-->CLICK

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร  (โดยสังเขป)-->CLICK

ปรับปรุงข้อมูล : 17/4/2563 9:39:48     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 127

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์คัดเลือกผู้จัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5690-2, 0 5387 5696 ได้ในวันและเวลาทำการ Click-->ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5 สิงหาคม 2564     |      3