กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เข้าประชุมอนุกรรมการบริหารทรัพย์สิน โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นประธาน ซึ่งมีผู้อำนวยการกองคลัง และนิติกร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:02:06     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1651

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด