กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 ต.ค  54  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นประธานการประชุมบุคลากร หน่วยงานวิสาหกิจผู้ที่ปฏิบัติงานโปรแกรม bc account พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ซึ่งประธานได้กล่าวถึงการใช้โปรแกรมที่มีการเชื่อมโยงระบบและการลงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์อีกทั้งแนะให้ผู้รับผิดชอบโปรแกรมของแต่ละหน่วยงานให้มาลงข้อมูลของตนเองที่สำนักงานบริหารทรัพย์สิน วันละหนึ่งหน่วยงาน ซึ่งถ้ามีปัญหาในตัวโปรแกรมจะได้แก้ไขได้ทันที อีกทั้งเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติงานในการใช้งาน.

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1704

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด