กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ที่ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 ต.ค 54  อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ ร่วมการประชุมกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ช่วยอธิการบดี(นายชุมพล รินคำ)  ที่ปรึกษาอธิการบดี(นางกมลวรรณ เปรมเกษม)  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และหัวหน้างานวินัยและนิติการ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1868

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด