กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ที่ห้องประชุมสุธาสิโนบล เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 ต.ค 54 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ 11 หน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1697

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด