กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ต.ค 54  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการที่เข้าร่วม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และนิติกร  การประชุมครั้งนี้เป็นแนวทางการจัดการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยให้เป็นในความเรีบยร้อยและสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย.

ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2554 18:32:41     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2302

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด