กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ห้องประชุมสุธาสิโนบล เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ต.ค. 54  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ ครั้งที่ 3/2554 ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม รศ.ดร.อานัฐ ตันโช (ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร)  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน หัวหน้างานงานวินัยและนิติการ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจอสบคุณภาพและมารตราฐานผลิตภัณฑ์   นายสมบูรณ์  กลัดกลีบ (แทนผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย)

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2554 16:42:10     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2078

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด