กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อ 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง อาจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานวิสาหกิจ 9 หน่วยงาน โดยมี ผู้อำนวยการ ของทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ในเรื่องการรวมหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:01:36     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1473

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด