กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาโรงอาหาร ซึ่งสำนักงานบริหารทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโรงอาหารครั้งนี้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ตามปกติภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นี้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2064

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด