กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เข้าประชุมกรรมการบริหารทรัพย์สิน โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ผู้ช่วยอธิการบดี (นายชุมพล รินคำ) ,(นางกลมวรรณ เปรมเกษม) , (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)  และ นิติกร  หารือเรื่องว่าเป็นไปได้ในการจัดทำจัดสร้างโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:00:48     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1642

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด