กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

สำนักงานบริหารทรัพย์สินเยี่ยมชมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งนำโดย รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง อาจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน นางนรมน โลไทยสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวนรี เรียนกุนา และบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาสงขลา โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่    ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวปราณี วิศาลพัฒนะสิน  หัวหน้างานพัสดุ นายประวิทย กุศลพัฒน์  และคณะ ในการดูงานของมหาลัยแม่โจ้ครั้งนี่ มุ่งเน้นไปทางการบริหารทรัพย์สิน ร่วมหารือข้อเสนอแนะพร้อมทั้งสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารงาน จากนั้นมหาลัยแม่โจ้ได้มอบของที่ระลึก เสร็จก็ได้เข้าชม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเข้าชมสหกรณ์บริการที่จำหน่ายของที่ระลึกมหาลัยสงขลา จากนั้นได้เดินทางกลับที่พักในเวลาต่อมา

ปรับปรุงข้อมูล : 5/11/2554 13:01:02     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3386

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด