กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

สำนักงานบริหารทรัพย์สินเยี่ยมชมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน นางนรมน โลไทยสงค์  ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวนรี เรียนกุนา บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ นายสอาด ศรีจันทร์  ผู้อำนวยการกองคลัง  การเข้าดูงานครั้งนี้ก็ได้ หารือถึงการบริหารงาน การจัดการทรัพย์สิน การกำหนดระเบียบ ของมหาลัยศิลปากร ซึ่งหลังจากการหารือเสร็จสิ้น มหาลัยแม่โจ้ได้มอบของที่ระลึกให้กับมหาลัยศิลปากร ก่อนเดินทางกลับที่พัก

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:00:13     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2913

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด