กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

สำนักงานบริหารทรัพย์สินเยี่ยมชมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและคลัง อาจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน นางนรมน โลไทยสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวนรี เรียนกุนา และบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ รองศาสตราจารย์สาธิต โหตระกิตย์   ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกลุ และบุคลากรสำนักจัดการสินทรัพย์  ในการดูงานของมหาลัยแม่โจ้ครั้งนี้ มุ่งเน้นไปทางการบริหารทรัพย์สิน ร่วมหารือข้อเสนอแนะพร้อมทั้งสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารงาน จากนั้นมหาลัยแม่โจ้ได้มอบของที่ระลึก และเข้าชมร้านจำหน่ายของที่ระลึกมหาลัยมหิดล และนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:59:52     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3263

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด