กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ก.ย 54 ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554  พร้อมคณะกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ปรึกษาอธิการบดี(นางกมลวรรณ เปรมเกษม) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  นายเสริมศักดิ์ ไชยทา(แทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ) ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์ความบอยมาเก็ต เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2554 18:34:50     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2330

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด