กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 ก.ย 54 ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  โดยเน้นแนวทางการบริหารทรัพย์สินมหาลัยและหน่วยงานในกำกับ ซึ่งนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าย เป็นประธานในการประชุมพร้อม ดร.สมศักดิ์ ปณีดัธยาศัย นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ นายราชัน วีระพันธุ์  อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และผู้อำนวยการกองคลัง 

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:05:58     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2339

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด