กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เวลาวันที่12.00 น. เมื่อวันที่ 26 ส.ค 54 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจ พร้อมกับผู้ช่วยอธิการบดี(กมลวรรณ เปรมเกษม) หัวหน้าตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1566

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด