กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ส.ค 54 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการทรัพย์สิน พร้อม ผู้ช่วยอธิการบดี(กมลวรรณ เปรมเกษม) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง และนิติกร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1765

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด