กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 ส.ค 54 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นประธาน ประชุมคณะทำงานพิจาราณาแนวทางการพัฒนาหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้างานวินัยและนิติกร นายรัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1479

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด