กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตตราการใช้ห้องประชุม 9ล9ระเบียนการใช้ห้องประชุม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2007

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด