กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 54 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี (นายชุมพล รินคำ)  และบุคลากร

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:05:18     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1621

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด