กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ขอชื่นชมการทำงานของพนักนักงาน ประจำสำนักงานบริหารทรัพย์สินคือ 1.นางสาวบัวลอย ธิยัน (เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 2) 2.นางสาวกนกวรรณ ชนันชนะ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงานในการทำงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:04:45     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3855

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด