กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรภาคเหนือตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.แม่โจ้ (IQS) ได้จัดตั้ง ตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรภาคเหนือ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ในพิธีเปิด จากนั้นเป็นพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์และ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์แนวโน้มของสมุนไพรไทยมุ่งสู่ตำรับยาไทยในอนาคต” โดยนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และในช่วงบ่ายมีพิธีตัดริบบิ้น เปิดตลาดกลาง สมุนไพรโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ร้าน รักษ์ ณ อินทนิล ณ ศูนย์คาวบอยมาร์เก็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการสาธิตการตรวจสมุนไพรอินทรีย์แบบย้อนกลับ และการจำหน่ายสมุนไพรเพื่อสุขภาพนานาชนิด
ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:04:34     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2305

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด