กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 สำนักงานบริหารทรัพย์สินประชุมกรรมการนโยบาย โดย นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน เป็นประธานในการประชุม และ กรรมการการประชุม ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้เข้าร่วมประชุม นายปราโมทย์ ขลิบเงิน  การคประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:04:15     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1925

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด