กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อเวลา 13.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการทรัพย์สิน โดยผู้เข้าร่วมร่วมประชุม ผู้ช่วยอธิการบดี (นางกลมวรรณ เปรมเกษม) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง  หัวหน้างานก่อสร้าง (นายจำนง บุญแปง) มาแทน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 16:03:49     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1385

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด