กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังประธานในการหารือพร้อมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นิติกร อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี    ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏีเป็น เรื่องการตรวจสอบการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในส่วนกระทรวงพลังงานขอใช้ที่ดิน

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:59:32     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2148

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด