กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

 

ประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 1/2557  ในวันเสาร์ ที่  21  มิถุนายน  2557  เวลา 13.30น.        ณ ห้องประชุม 1    สนอ . 2  สำนักงานอธิการบดี 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2557 13:07:29     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 42858

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด