กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 4 เมษายน 2554 อธิการบดีเป็นประธานประชุมกรรมการทรัพย์สินมหาวิทยาลัย พร้อมรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และนิติกร เพื่อหารือการจัดการทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดผลประโยชน์ คุ้มค่า และสร้างมาตราฐาน มุ่งเน้นความโปร่งใส่

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:59:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2223

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด